Play Video

โลกดึกดำบรรพ์ในฟันซี่เดียว

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ด้วยความชื่นชอบและหลงใหลไดโนเสาร์ตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้กันตภณ สุระประสิทธิ์ ได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ “สัตว์ดึกดำบรรพ์” นิสิตหนุ่มจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนนี้เป็นผู้ศึกษาและเปิดเผยการค้นพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยชนิดใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์ หนึ่งในนั้นคือ “บีเวอร์สยาม” ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในสมัยดึกดำบรรพ์ แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ เขายังเป็นนักบรรพชีวินวิทยาคนเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ ที่ศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรเพื่ออนุมานสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศโบราณ รวมถึงพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตกาล ทั้งนี้ เขาสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ของฟันเพียงแค่ซี่เดียวเท่านั้น

About Speaker

กันตภณ สุระประสิทธิ์

– ได้รับรางวัล แฟนพันธุ์แท้ “สัตว์ดึกดำบรรพ์” ปี 2013 และรองแชมป์แฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2013
– ได้รับรางวัลจุลมงกุฎเกียรติภูมิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 และนิสิตผู้ทำชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2556
– ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดเรียงความปีสากลว่าด้วยดาวเคราะห์โลก และได้เข้าร่วมประชุมในงาน “Global Launch Event” ณ สำนักงานใหญ่ UNESCO กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
– เป็น 1 ใน 25 คนจากทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฝึกงานด้านไอโซโทปเสถียรเพื่อการศึกษาด้านนิเวศวิทยา ที่มหาวิทยาลัยUtah ประเทศสหรัฐอเมริกา