Play Video

ประวัติศาสตร์ละแวกบ้าน

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

สมชัย กวางทองพานิชย์ พ่อค้าขายเชือกย่านสำเพ็ง จากความสงสัยใคร่รู้ในการค้นคว้าวัฒนธรรมและความเป็นมาของธรรมเนียมการไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีน สุ่การสืบค้นเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนย่านสำเพ็งและเยาวราช ทำให้เขาผู้นี้ได้รับการขนานนานว่าเป็น “นักประวัติศาสตร์ชุมชนสมัครเล่น” สำหรับสมชัย เยาวราชไม่ใช่เป็นเพียงย่านคนจีน หรือ “ไชน่าทาวน์” เท่านั้น หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่ยุคแรกเริ่ม ที่หลอมรวมบุคคลหลากที่มา หลายประเพณีให้ได้ตั้งรกรากอาศัยและทำกิน ความรู้ที่สมชัยได้สั่งสมสะท้อนถึงความใกล้ตัวของประวัติศาสตร์ ที่หากจะสะท้อนถึงความใกล้ตัวของประวัติศาสตร์ ที่หากจะเปรียบกับต้นไม้ ปัจจุบันคงเป็นลำต้นที่หยัดยืนจากรากเหง้าแห่งอดีต ก่อนที่จะผลิดอกออกในใบอนาคต

About Speaker

สมชัย กวางทองพานิชย์

– ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านขายเชือกและตาข่ายก้วงเฮงเส็งย่านสำเพ็ง โดยสืบทอดกิจการมาเป็นรุ่นที่ 3
– ออกเดินทางตามหาแผนที่เก่า ลงพื้นที่ ดูทุกซอกมุมเพื่อสำรวจความเป็นมาของย่านเยาวราชด้วยตนเอง จนพบว่าบ้านตนเองปรากฏอยู่ในแบงก์ 20! (รุ่นเก่า)
– เป็นกรรมการและที่ปรึกษาให้แก่คณะทำงานและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ หอศิลป์กรุงไทยเยาวราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ คณะทำงานการศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน “ย่านเยาวราชและพื้นที่เกี่ยวข้อง” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร