Play Video

เข้าถึงใจไปเปลี่ยนชีวิต

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

หลังจากที่โดนลูกค้าด่าเรื่องงาน คุณชัยฤทธิ์ก็ไปซื้อเครื่องทำไอศกรีมมาทำกินแก้เครียด แล้วก็รู้สึกว่าไหน ๆ ก็ซื้อเครื่องราคาแพงมา น่าจะใช้ทำประโยชน์ให้มากกว่ากินคนเดียว คิดได้ดังนั้นจึงเริ่มทำไอศกรีมไปแจกเด็ก ๆ ด้อยโอกาส ตอนนั้นเองที่เขาได้สัมผัสกับความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่ซื้อมาด้วยเม็ดเงิน ยิ่งให้ก็ยิ่งเข้าใจ และมองเห็นปัญหาบางอย่างที่ต้องการการเข้าใจมากกว่าเดิม น่าแปลกที่ปัญหาต่าง ๆ ในคราวนี้ เขารู้สึกยินดีและมีความสุขที่จะเข้าไปร่วมแก้ ใครจะไปคิดว่าไอศกรีมสามารถมอบโอกาสและชีวิตที่ดีขึ้นแก่เด็ก ๆ ได้มากมาย รวมทั้งตัวของคุณชัยฤทธิ์เองที่ได้พบวิธี ‘กินไอศกรีม’ ที่แท้จริงในที่สุด

About Speaker

ไชยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

– เคยทำงานนิตยสารและวงการโฆษณา รวมทั้งรับงานฟรีแลนซ์ต่าง ๆ จนมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในหลักแสนบาท
– เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมเพื่อชาติ (สกส.) และตั้งแบรนด์ไอศกรีม ‘ฟาร์มสุข (FarmSook)’ ที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ แล้ว ยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้ถึงคุณค่าในตัวเองผ่านการทำไอศกรีมอีกด้วย