สนใจจัดงาน TEDx

Bangkok

รูปแบบการจัดงาน

TEDx สาธารณะ

ชื่องาน

คุณสามาถยื่นขอสิทธิ์ในการจัดงาน TEDx ภายใต้ชื่อสถานที่สาธารณะ เช่น TEDxLumpini, TEDxCharoenkrung, TEDxKhonKaen, TEDxChiangMai, TEDxBangkok ฯลฯ

ข้อจำกัดในการตั้งชื่องาน

 • ชื่อเมือง เช่น TEDxBangkok, TEDxKhonKaen, TEDxChiangMai หรือสถานที่ขนาดใหญ่ เช่น TEDxChaophrayaRiver ถูกสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะงาน TEDx ที่มีผู้เข้าร่วม 100 คนขึ้นไป
 • ชื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ขอสิทธิ์ที่เป็นบุคลากรหรือนักเรียน นักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ เท่านั้น

ข้อบังคับที่สำคัญ

ข้อบังคับเหล่านี้เป็นการสรุปสาระสำคัญโดยทีมงาน TEDxBangkok ที่ทีมงานเล็งเห็นว่าเป็นข้อบังคับสำคัญที่ควรทราบก่อนการเริ่มต้นจัดงาน ทางทีมงานขอแนะนำให้ศึกษาข้อบังคับฉบับเต็มก่อนจัดงานได้จาก TEDx rules

 • 1 งานจะมีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 100 คน ยกเว้นว่าจะได้รับสิทธิ์ในการจัดงานมากกว่า 100 คนแล้ว
 • ช่วงระยะเวลาของวันงานจะต้องไม่เกิน 1 วัน
 • รายได้ที่ได้จากการจัดงาน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะต้องถูกสมทบทุนเพื่อจัดงาน TEDx ในครั้งต่อ ๆ ไป
 • งาน TEDx ไม่สามารถจัดในรูปแบบ co-event หรือ co-branding กับงานหรือองค์กรอื่น ๆ ได้
 • บุคลากรของสปอนเซอร์ไม่สามารถขึ้นพูดบนเวทีได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเปิดงาน หรือเป็นการทอล์ก
 • สปอนเซอร์ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดสปีกเกอร์ที่ขึ้นเวทีได้ สิทธิ์ในการตัดสินใจสูงสุดขึ้นอยู่กับทีมงานอาสาสมัครที่จัดงาน TEDx นั้น ๆ
 • ไม่อนุญาตให้มีโลโก้สปอนเซอร์ติดอยู่ในหอประชุม
 • คอนเทนต์บนเวทีจะต้องมีความหลากหลาย เช่น มีทั้งทอล์กด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ อยู่บนเวทีเดียวกัน

TEDx ภายในองค์กร

ข้อบังคับที่สำคัญ

ข้อบังคับเหล่านี้เป็นการสรุปสาระสำคัญโดยทีมงาน TEDxBangkok ที่ทีมงานเล็งเห็นว่าเป็นข้อบังคับสำคัญที่ควรทราบก่อนการเริ่มต้นจัดงาน ทางทีมงานขอแนะนำให้ศึกษาข้อบังคับฉบับเต็มก่อนจัดงานได้จาก TEDx rules

 • 1 งานจะมีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 100 คน ยกเว้นว่าจะได้รับสิทธิ์ในการจัดงานมากกว่า 100 คนแล้ว
 • ช่วงระยะเวลาของวันงานจะต้องไม่เกิน 1 วัน
 • รายได้ที่ได้จากการจัดงาน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะต้องถูกสมทบทุนเพื่อจัดงาน TEDx ในครั้งต่อ ๆ ไป
 • งาน TEDx ไม่สามารถจัดในรูปแบบ co-event หรือ co-branding กับงานหรือองค์กรอื่น ๆ ได้
 • บุคลากรของสปอนเซอร์ไม่สามารถขึ้นพูดบนเวทีได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเปิดงาน หรือเป็นการทอล์ก
 • สปอนเซอร์ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดสปีกเกอร์ที่ขึ้นเวทีได้ สิทธิ์ในการตัดสินใจสูงสุดขึ้นอยู่กับทีมงานอาสาสมัครที่จัดงาน TEDx นั้น ๆ
 • ไม่อนุญาตให้มีโลโก้สปอนเซอร์ติดอยู่ในหอประชุม
 • คอนเทนต์บนเวทีจะต้องมีความหลากหลาย เช่น มีทั้งทอล์กด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ อยู่บนเวทีเดียวกัน

ชื่องาน

งาน TEDx สามารถจัดขึ้นภายใต้ชื่อองค์กรได้ เช่น TEDxNameOfCompany, TEDxNameOfBrand หากแต่ TEDx ภายใต้องค์กรจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมดังที่ได้กล่าวไว้ด้านล่าง

ข้อจำกัดของงาน TEDx ภายใต้ชื่อองค์กร

 • จะต้องจัดขึ้นเป็นการภายใน ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรในองค์กร เช่นผู้บริหารและพนักงานเท่านั้น
 • ไม่สามารถโปรโมตงานภายนอกองค์กรได้
 • วีดีโอที่บันทึกจากเวที ไม่สามารถเผยแพร่ออกนอกองค์กรได้

ขั้นตอนการจัดงาน

 1. ศึกษาข้อบังคับจาก TEDx rules
 2. เลือกประเภทของงานที่ต้องการจัดจาก Event types
 3. กรอกใบสมัครขอสิทธิ์การจัดงานจาก Apply for a TEDx license
 4. รอรับผลการสมัคร (ประมาณ 2-8 อาทิตย์)
 5. วางแผนและจัดงาน โดยใช้คู่มือจาก TEDx Organizer Guide
 6. สรุปงานตามขั้นตอนจาก Post-event checklist

  โดยทีมงาน TEDxBangkok ขอแนะนำให้เผื่อเวลาในการยื่นขอสิทธิ์จัดงานอย่างน้อย 2-3 เดือน
  และเผื่อเวลาสำหรับการเตรียมงานอย่างน้อย 6-8 เดือน รวมเป็น 8-13 เดือน