Play Video

หุ่นยนต์และหนทางข้างหน้าของประเทศไทย

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

ขณะกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุ่น ช้าง มหิศร ว่องผาติประสบปัญหาไม่สามารถหาชิ้นส่วนที่ต้องการได้บ่อยครั้ง สุดท้ายจึงรวมตัวกับเพื่อน ๆ กลับมาเปิดบริษัท HiveGround โดยเรียกตัวเองว่าเป็น “บริษัทอยากทำหุ่นยนต์” มีจุดมุ่งหมายในการทำหุ่นยนต์ที่ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ไม่นานนักช้างก็พบว่าฝีมือของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ชาวไทยไม่ได้ด้อยกว่าใคร แต่ด้วยความที่คุ้นชินกับการเป็นผู้ใช้มากกว่าการเป็นผู้ผลิต ทําให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทยอยู่ในกรอบที่จํากัดมาก ช้างจึงให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้คนไทยพัฒนาหุ่นยนต์ให้เทียบเคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นแรงสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

About Speaker

มหิศร ว่องผาติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สนใจด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์จนรวมทีมคว้ารางวัลประกวดมาแล้วมากมายทั้งในและนอกประเทศ
– หนึ่งในทีมงานเว็บไซต์ Thairobotics.com ที่นำเสนอและส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์แก่ผู้สนใจในประเทศไทย