แชร์ไปยัง:

ผมเชื่อว่าเราจะเห็นอนาคตของประเทศนั้นจากสื่อที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเสพ