แชร์ไปยัง:

พรมแดนมีไว้ก้าวข้าม แต่ความเป็นมนุษย์ไม่มีพรมแดน