แชร์ไปยัง:

เป็นไปได้ไหม ว่าทุกวันนี้เราฟังแค่ให้พอผ่านหู แต่ไม่เคยฟังให้เข้าไปถึงหัวใจ