แชร์ไปยัง:

“อารมณ์ขันที่เป็นได้มากกว่าแค่เรื่องขำ ๆ ”