แชร์ไปยัง:

คนวิทย์ไม่เข้าใจศิลป์ คนศิลป์ไม่เข้าใจวิทย์ ประเทศเราเป็นอะไร ต้องเก่งกันด้านเดียวขนาดนั้น