แชร์ไปยัง:

กราฟิกดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์งานตัดปะสะท้อนภาพและตั้งคำถามกับนิยามวัฒนธรรม “ความเป็นไทย”