แชร์ไปยัง:

ต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนส่วนใหญ่ จากการแค่ “ไม่ทำชั่ว” ให้เป็น “ไม่ยอมให้มีการทำชั่ว” ให้จงได้