แชร์ไปยัง:

“การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ เมื่อสภาพแวดล้อมใหม่ถูกสร้างขึ้นมา”