แชร์ไปยัง:

เปลี่ยนจากนักการตลาดที่เคยสื่อสารให้คน “อยาก” มาเป็นพระที่สื่อสารให้คน “หยุด”