แชร์ไปยัง:

ผมทำด้านนี้แล้ว ผมยอมไม่ได้ ถ้าผมยอม พวกนั้นจะยิ่งผยองขึ้น