แชร์ไปยัง:

ความสำเร็จของงาน ไม่ได้อยู่ที่ยอดขายตั๋ว แต่วัดจากเพลงที่คนฮัมตอนอาบน้ำในเช้าวันรุ่งขึ้นต่างหาก