แชร์ไปยัง:

ผมเชื่อว่าคนไทย มีความสามารถ เราเคยไปชนะเวทีต่างๆ มาทั่วโลก แต่สิ่งที่เราขาดคือโอกาส