แชร์ไปยัง:

ชีวิตก็เหมือนการทดลอง เราได้ตั้งคำถาม ได้ลองพิสูจน์ ถึงแม้คำตอบที่ได้อาจไม่ใช่อย่างที่เราคิด แต่ระหว่างทางเราก็ได้ความรู้ และ ประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย