แชร์ไปยัง:

เจ้าของร้านขายเชือกย่านสำเพ็งที่เขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยมือตัวเอง