แชร์ไปยัง:

“ขุดค้นตัวตนลงไปเท่าไหร่ จุดที่สบายใจอาจไม่ได้อยู่ที่ก้นบึ้ง