แชร์ไปยัง:

เราสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความต่างได้บนการเรียนรู้ ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน