Play Video

เราจะอยู่รอดไปด้วยกัน

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

งานหลักของ ‘หมอสัตว์ป่า’ คือการลุยเข้าไปในพื้นที่อุทยานเพื่อรักษาสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยหรือถูกทำร้าย แต่หมอล็อต สพ.ภัทรพล มณีอ่อน บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนรักสัตว์ และออกจะเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำ เพราะเขาทุ่มเทรักษาสัตว์เพื่อไม่ให้โรคจากสัตว์แพร่มาสู่มนุษย์ ทั้งที่มนุษย์เป็นฝ่ายคุกคามเข้าป่าเสียเอง จริง ๆ แล้วทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าการกระทำใด ๆ จากคนเรา ก็จะย้อนกลับมาสู่เราเองทั้งนั้น การเห็นแก่ตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อความอยู่รอดของชีวิตทั้งมวล

About Speaker

ภัทรพล มณีอ่อน

– จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
– เลือกเรียนสัตวแพทย์เพราะรู้สึกว่าสัตว์พูดไม่ได้เหมือนคน จึงเป็นเรื่องท้าทายกว่าในการรักษาและดูแล
– เป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้