Play Video

เด็กก้าวพลาด ผลผลิตจากการกระทำและไม่กระทำของเราทุกคน

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

คุณเชื่อหรือไม่ว่าในประเทศนี้ ยังมีสถานพินิจอยู่แห่งหนึ่งที่ไม่มีประตู เยาวชนของที่นี่ไม่ต้องใส่ชุดนักโทษ สามารถเลือกแต่งตัวและทรงผมที่ตนเองมั่นใจได้โดยปราศจากการบังคับ ในวันแรกที่มาถึง ทุกคนจะได้รับการต้อนรับด้วยการสวมกอดอย่างอบอุ่นจากทิชา ณ นคร หรือ “ป้ามล” ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษกแห่งหนึ่ง ป้ามลเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่ออย่างสุดในว่า “เยาวชนที่ก้าวพลาด” ของป้าทุกคน ยังมีเมล็ดพันธุ์แห่งคุณงามความดีอยู่ในตัว รอวันที่จะเติมโตเข้าหาแสงที่สังคมส่องสว่างให้ ป้ามลและเจ้าหน้าที่แห่งบ้านกาญจนาภิเษกนี้ จะคอยค้นหา กอบกู้และเยียวยาด้านดีของเยาวชนพร้อมกับฟูมฟักให้งอกงามและเติมโตถึงวันที่ได้ส่งคืนกลับสู่ครอบครัวและสังคม

About Speaker

ทิชา ณ นคร

– ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
– ป้ามลให้เด็กที่บ้านกาญจนาภิเษกแต่งชุดสุภาพเหมือนสาธารณชนแล้วนั่งรถเมล์ไปศาลโดยไม่มีการควบคุมหรือพันธนาการใด ๆ แต่กลับไม่มีเด็กคนไหนหลบหนีเลย
– เรื่องราวการทำงานของป้ามลและชีวิตของเยาวชนที่ก้าวพลาดในบ้านกาญจนาภิเษกได้รับการถ่ายทอดและบันทึกลงในหนังสือเด็กน้อยโตเข้าหาแสง ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก และตีพิมพ์ไปแล้ว 6 ครั้ง