Play Video

ให้รถเมล์ได้แสดงศักยภาพ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

About Talk

การเข้ามาของขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่อย่างรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินนั้นทำให้พาหนะคู่ใจคนเมืองในอดีตอย่าง “รถเมล์” ได้รับความสนใจน้อยลงเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่รถเมล์ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองมากที่สุด แวน วริทธิ์ธร สุขสบาย เห็นคุณค่าของรถโดยสารที่ถูกละเลยนี้ และเห็นโอกาสที่จะพัฒนามันต่อไปให้ดีขึ้นได้ เขาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ แต่สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อย่างการออกแบบป้ายรถเมล์เสียใหม่ เพื่อที่จะคืนชีพรถเมล์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อจะบอกกับเราทุกคนว่า “สิ่งสาธารณะ” เหล่านี้จะไม่ใช่จุดต่ำสุดของสังคมอีกต่อไป

About Speaker

วริทธิ์ธร สุขสบาย

‘ผมชอบประตูบานพับกับบันไดทรงสามเหลี่ยมบนรถคันใหญ่ ๆ ที่นั่งไปไหนก็ไม่เมา’ นี่คือคำสารภาพรักของวริทธิ์ธร สุขสบาย ชายหนุ่มชื่อเล่น ‘แวน’ ที่รักรถเมล์ตั้งแต่เด็ก เขาอยากเข้ามาช่วยปรับปรุงและสื่อสารเพื่อให้คนเข้าถึงและใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้ง่ายขึ้น แม้จะมีอาชีพหลักเป็นนักออกแบบกราฟิก แวนและผองเพื่อนก็ได้ร่วมกันเปิดเพจ Mayday ช่วยกันออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิกแสดงแผนที่เส้นทางรถเมล์ที่เข้าใจง่าย ซึ่งเขาเชื่อว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รถเมล์เป็นอีกทางเลือกของการเดินทางที่มีประสิทธิภาพได้ หากมีการจัดระบบ การสื่อสาร และฐานข้อมูลที่ดี